0
Az emberek egymás közötti kapcsolatában fontos szerepet tölt be a szóban vagy írásban közölt információ. A leírt szónak mindig nagy jelentősége volt, hiszen a bármikor visszaidézhető tartalma miatt súlya a történelem folyamán megnövekedett a szóbeliséggel szemben. Az írásbeli üzeneteknek egy különleges típusát képviselik a képekkel, illusztrációkkal díszítettek.

Már az ókorból is fennmaradtak rajzzal ellátott levelek. Egyiptomban és Kínában is találtak a régészek olyan leleteket, melyeken a szövegek mellett a képi ábrázolás is fennmaradt. Európában csak jóval később, a kora újkorban találkozhatunk rajzokkal ékesített, írott szöveget tartalmazó dokumentumokkal.

Ezek üdvözlő- és köszöntőlapok, névjegykártyák voltak, melyek a 17. században terjedtek el Franciaországtól Oroszországig. Nagyon sok híres művész is készített névjegykártyát.

1974 | | Forrás:képeslap saját gyűjteményből multbanezo50 

A postai levélforgalom fellendülésének köszönhetően Európa-szerte egyre nagyobb népszerűségnek örvendtek a 18. század végétől kezdve az illusztrációval díszített levélpapírok, majd a 19. század közepétől a képeket tartalmazó levélborítékok.

Általában a levelek témájához illeszkedő litográfi ákkal ellátott levelek keltek útra Európában postai úton.

A képes levelezőlap elődjének tekinthető a különböző kézzel rajzolt, majd ugyanígy színezett metszetekkel ékesített köszöntő- és üdvözlőkártya. Angliában a 18. századtól vált szokássá, hogy ünnepek idején, különösképpen karácsonykor, rajzzal díszített üdvözleteket küldtek az emberek egymásnak. Sir Henry Cole, a londoni Viktória és Albert Múzeum első igazgatójának nevéhez fűződik a karácsonyi képeslap ötlete. 

bővebben ...

Megjegyzés küldése

 
Top