0

Gárdonyi Géza a Líceum leghíresebb diákja, aki az 1878/79-es iskolai év második felében került Egerbe, amikor felvették a tanítóképzőbe. Ezúttal róla olvashatnak Helytörténeti rovatunk következő részeként, Kiss Péter, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkatársának válogatásában.

Másodéves korában az ifjú Gárdonyi Géza a Drukk című, kékre litografált tréfás lapot szerkesztette és rajzolta, de az az ötödik szám után az érdeklődés hiánya miatt megszűnt. Az első félévi bizonyítványa 1881-ben egy kellemetlen meglepetéssel szolgált: magyar nyelv és irodalomból elégtelent kapott az azt tanító Répássy Jánostól, aki 1878 és 1881 között oktatta az Egerben tanuló Gárdonyi Gézát. A javítóvizsgán Répássy azt mondta, hogy „Fiam, Tebelőled sose lesz nagy ember, de a kenyeredet azért meg tudod keresni.”

Emberi kapcsolatuk ennek ellenére is barátságosan alakult, mert az író csak a szépre emlékezett. Erre az alapot az adta, hogy ugyancsak Répássy korábban dicsérte Gárdonyi egyik írását. Erről az író így ír 1912-ben megjelent Hosszúhajú veszedelem című könyvének egykori tanára számára dedikált példányában: „Répássy János úrnak. Aki a legelső, karácsoni tárgyú írásomat dicsérettel különböztette meg a társaimétól – (1879-ben) – ezt a legutóbbi, szintén karácsoni tárgyú irásomat talán megintcsak érdeklődéssel fogja elolvasni. Tisztelő tanítványa: Gárdonyi Géza.” A Két katica-bogár című, 1906-ban megjelent kötetének dedikációja pedig a következő: „Az első példány az első mesteremnek főtiszt. Répássy János úrnak Gárdonyi Géza.”

Gárdonyi Géza várbéli sírjánál az író tisztelői 1935-ben Fotó: Fortepan

A Egri Érseki Joglyceum 1917-ben kiadott évkönyve szerint „a mozgósítás elrendelése óta hadiszolgálatot teljesítő beiktatott, de végbizonyítványt nem nyert joghallgatók” egyike „Gárdonyi Géza cs. és kir. 60. gy. e. önkéntes szakaszvezető” volt. Ennek alapján tehát a Líce­umban két Gárdonyi Géza nevű diák tanult. Az 1913/14-es, valamint az 1914/1915-ös évkönyvben az intézmény hallgatóinak névsorában azonban a Gárdonyi vezetéknév csak József keresztnévvel együtt olvasható. Az 1915/1916-os tanévről kiadott évkönyvben a hadiszolgálatot teljesítők között olvashatjuk a Gárdonyi vezetéknevet, de itt is csak a József keresztnévvel. Az 1918/1919-es anyakönyvben ismét találkozunk Gárdonyi József nevével. Az azzal azonos sorban található „Észrevételek” rovatban a következők olvashatók: „Letette a III. alapvizsgát a volt vall. és közokt. minisztériumnak 1918. november hó 21-én kelt 95975-IV. sz. rendelete alapján, és szótöbbséggel képesítettnek ítéltetett.” A Hivatalos Közlöny szerint „A magyar vallás – és közoktatásügyi miniszternek 1918. évi 95, 975. sz. rendelete a háborúból visszatért főiskolai tanulók tanulmányi kedvezményei tárgyában” jelent meg.

bővebben a cikk eredeti helyén olvashatsz: HEOL.HU

Megjegyzés küldése

 
Top