0

Az Egri séták 2007-ben kezdődtek. Eddig százhetvenhat érdekes séta helyszínnel találkozhattak az érdeklődők. Ezúton is köszönjük a sok egri kiváló szakember „meséjét”. Az Egri Lokálpatrióta Egylet 2018. évben is tervezi, /kétheti gyakorisággal/ a közkedvelt „Egri sétákat”.

Egri Lokálpatrióta Egylet Nyári séták időpontjai, helyszínei, témái
 1.
Időpont:
Június 19. kedd 17.30
Helyszín: Dobó I. tér 13.
Téma: Egy korábbi séta megismétlése, az egri zeneoktatás iskolája.
Mottó: A zene mindenkié.
Mesélők:
Gulyás László,
Ágoston Ottó
2.
Időpont:
Július 3. kedd 17.30
Helyszín: Egri Vár  
Téma: Várfejlesztés.
Mottó: Az új ásatások tükrében
Mesélő:
Berecz Mátyás
3.
Időpont:
Július17.kedd 17.30
Helyszín: Tinódi tér  
Téma: Valide Szuláta fürdőrom.
Mottó: A régész szemével 
Mesélő:
Rákóczi Gergely
4.
Időpont:
Július 31. kedd 17.30
Helyszín: Tűzoltó tér
Téma:Tűzoltó téri emlékhely
Mottó: A gondolattól a megvalósításig
Mesélő:
Sós István
5.
Időpont:
Augusztus 14. kedd 17.30
Helyszín: Városháza Üvegterem
Téma:Füzesabony-Eger vasúti szárnyvonal építése.
Mottó: Mi lett volna ha…
Mesélő:
Kerékgyártó József  Károly
6.
Időpont:
Augusztus 28. kedd 17.30
Helyszín: Zsinagóga Galéria /Kossuth L. u./
Téma: III. Országos Akvarell Triennálé egyik kiállításának megtekintése. Poétikus festészet = akvarell.
Mottó: Az első országos egri akvarell tárlatot ötven évvel ezelőtt, 1968-ban nyitották meg,
Mesélő:
H. Szilasi Ágota


Korábbi nyári sétahelyszínek:SÉTAHELYSZÍNEK
Mottó
2007
1
Rókus temető a német temető
Talán még látunk valamit
2
Ferences templom és altemploma
Illene többet tudnunk róla
3
Az egri laktanya
Mi marad emlékül?
4
A védett platánok
Országos jegyzékben, megbecsüljük?
5
3 freskó, 3 festő a líceumban
Érdemes megismerni a történetüket
6
Az első magyar versenyuszoda díszkúttal
Ma már az uszoda és a díszkút külön fotótéma
7
A Szent Korona egri tartózkodása
1809-ben itt őrizték
8
Emléktáblák a cisztereknél
Kikre és mire emlékezünk?
9
Püspökök és érsekek a Bazilika altemplomában
Adalékok az egri történelemhez
10
A várszékesegyház 1204-ben, Imre király temetésekor
Milyen volt a monumentális templom?
11
Marco Casagrande egri alkotásai
Egy olasz szobrász egri élete
12
Város a város alatt
Nyáron is hűvös világ
13
100 éves a Dobó szobor
A város jelképe lett
2008 14
A Biblia Éve Egerben
Száznál több bibliakiadás
15
Minoriták temploma
A barokk építészet remeke
16
Szent Vince kórház
150 éve alapították
17
Minaret
A török birodalom leg- északibb minaretje
18
A ráctemplom és sírkert
A rácok Egerben, a Hősök Kertje

19.
A városháza és díszterme
Avatása 100. évfordulóján ünnepi közgyűlés emlékezett
20
Sportmúzeum
Börtönből múzeum és emlékhely
21
Kispréposti palota
ICOMOS kiválasztotta
22
A 60. ezred emlékműve
Hogyan lett a hősök emlékműve Egerben
23
A József-forrás és a török fürdők
Ahol a vizek fakadnak
24
Az Érsekkert
Eger parkja
25
Emléktáblák a líceumban
Kire emlékezzen a látogató?(maradtak üres helyek?)
26
A líceumi csillagvizsgáló
A csodák tornya
27

Az érseki rezidencia
Eddig kevesen láthatták
28
Honvédemlék a városházán

22 név márványban, egyetlen egri 1848-as emlékmű
29
Szent Bernát templom
Jezsuiták és ciszterek gondozásában
30
Vízmagasság 1878
Kis márványtáblák emlékeztetnek
2009
31
Munkácsi Mihálytól a honfoglalás kori leletekig
Az egri líceum múltjából
32
A Szakáts Antal emlékmű
Ki volt a hős?
33
Értékek Főegyházmegyei Könyvtárban
Könyv is született a ritkaságokról
34
Képtár a várban
A megújulás reményében
35
Az Eger patak és hídjai
Az árvizek rombolták
36
A Kisasszony temető
Katonasírok a szomszédban
37
Serviták Egerben
A legrégibb rendház
38
Az első vízmű
Az artézi langyos víz.-Sikeres fúrás
39
Eger városfala, kapui
Sok építmény kövei
40
Gárdonyi háza és sírja
Csak a teste
41
Történeti Tárház
Egy magángyűjte-mény kínálata
42
Telekessy Patika
Forrásteremtő üzlet
43
Temetők emlékeztetnek
A híres Grőber temető
44
A szeminárium és kápolnája
Nem sokan láthatták
45
Árpád-házi Imre király sírja
Dr. Besze Tibor emléke
46
Zsidótemplomok Egerben
Maradt örökség?
47
A provizori palota múltja és jövője
Öt szirom rejtvény
48
Érseki palota
Már sokan látták, de még vannak, akik nem
2010
49
Vármúzeum
A látogatottság kötelez
50
A rossztemplom
Szolgált-e templomként?
51
Dobó Gimnázium
A város első állami iskolája
52
Gárdonyi Géza Színház
Az egriek 100 éve színházbarátok
53
A zsidó temető
Még sokan emlékezhetnek
54
Hatvani temető I.
A sírok emlékeztetnek
55
Városi tűzoltóság
A tűzvédelem múltja és jelene
56
Kossuth Lajos Egerben
Vendégség a palotában
57
Hatvani temető II.
A sírok emlékeztetnek
58
A felnémeti templomdomb
Meglepetésekben gazdag
59
Megújult sportmúzeum
Új bemutatók
60
Angolkisasszonyok Egerben
Elhivatott, élenjáró oktatás
61
Emlékezés Kriston Endre püspökre
Egy főpap nehéz sorsa
62
A város középkori szerkezete
Mi maradt az utókorra?
63
A Szent Korona az egri műalkotásokon
Erről többet illene tudnunk!
64
A Dohánygyár története
Az egri ipar kezdetei
65
Eszterházy Károly Főiskola, a művészet tanszéke
Akiket a művészet megérint
66
Az egri Főegyházmegyei Könyvtár kincseiből
A Barkóczy Album
2011
67
Az iskolaWigner Jenő nevét viseli
Gép- és műszeripari szakiskolaként alakult
68
Harangöntés Egerben
Éltek jó nevű mesterei a szakmának
69
Heves Megyei Levéltár
A kutatók paradicsoma
70
Hadikórház Egerben
Kalandos kórházmenekítés
71
Az egri zeneiskola
Út a tiszta forráshoz
72
Eger vértanúja
Nem sokat tudunk róla
73
A Marcipánia
A művészet útján
74
A fenséges épület
Miért lett ilyen?
75
A kőtár titkai a várban
Ma is előkerülnek beszélő kövek
76
Rendhagyó kiállítás az Imola Házban
Az üldözés hagyatékai
77
Bombázások Egerben
Nem egy alkalommal
78
Úri kaszinó Egerben
A vigalmak és a politika helye
79
A 90 éves iskola
A névadó: Andrássy György
80
A tudás és eredményesség szoborparkja
A Nobel-díjasok emlékére
81
Egri séták nemcsak egrieknek
a II.kötet bemutatkozik Eger ünnepén
82
A nagymajtényi vég
A szatmári békekötés
2012
83
Mlinkó István Gyógypedagógiai Módszertani Int.
Siketnémák intézetének hívták
84
A Vitkovics Ház
Irodalmi emlékhely
85
Az egri Bazilika harangjai
Zengésük betölti az Eger-völgyet
86
A megújult a  Sportmúzeum
Az alapító ereje él
87
Villák Egerben
A jómódú polgárok építkeztek
88
A Bazilika történetéből II.
Ámulat és áhítat fogadja a belépőt
89
Megyeháza
A vármegye palotája
90
Hősök Temetője
Ismert és ismeretlen katonák sírjai
91
Az első magyar tanításnyelvű tanítóképző
Eger 1828-1959
92
Korok változása a Kepes Művészeti központban
Meglepetéssel gazdagodott a város
93
Séta a Széchenyi úton
A főutca híres házai és lakói
94
Tűzoltó-múzeum
Mindenkor helytálltak
95
Fazola öröksége Egerben
A vas művésze
96
Szépasszony völgy
Híre, neve feledhetetlen
97
Eger Ünnepe
Megjelent a III. kötet
2013
98
Európai Év Fája 2013-ban
Az egri platán-óriások
99
Hogyan látták Egert a rézmetszők
Hiteles ábrázolások?
100
A várkaputól a minaretig
Eger ősi utcája
101
Neuman János Szakközépiskola és Gimnázium
A „lila” iskola története
102
Levelek a Don kanyarból
Hősök voltak
103
Séta az egri bor körül
A világhír felé
104
Virágos mennyezetek
Méltók a csodálatra
105
150 éve születtek
Gárdonyi és Bródy
106
Az egri vasútállomás múltja és jelene
A Szent Jobbot is fogadta
107
Út az európai arany fokozatig
Virágos Egerért, nyitott kertek, Green Park Villa
108
Tábornok-ház
Mi a története
109
Almárvölgyi Mária Magdolna Pálos kolostor
A feltárást sokan segítették
110
Szakmunkások képzése Egerben
A Tábornok-házban is működött az iskola
111
www.egrirege.hu
Interaktív honlap bemutatása a belvárosi fejlesztésekről, értékekről.
2014
112
Főegyházmegyei Könyvtár
Ritkaságok között
113
A KEPES Művészetek Háza
Találkozás Picassóval is
114
Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép Iskola
Elhívatottan a szakképzésért
115
A megújult Gárdonyi ház
A jubileumi év örömei
116
Beszélő házak, Széchenyi u. III,
Híres lakók
117
Rákóczi zászlaja
Emlékek a nagyfejedelem korszakából
118
A felnémeti templom
Az ország legszebb falusi barokk temploma
119
Kápolna a Bazilikában
A Könnyező Madonna
120
Az egri kőkirálylány
Alexandriai Szent Katalin kőszobra az egri vár múzeumában
121
A Bazilika orgonái
Remekművek hangzanak fel
122
Út menti keresztek
A Maklári hóstya keresztjei
123
Egy női ferences rend egri születése
Európai hírű a munkásságuk
124
A Mecman-tól az Aventics-ig
Közel 50 éves a pneumatikagyártás Egerben
125
Gárdonyi Géza Ciszterci gimnázium
A 325 éves gimnázium
126
Műtárgy lesen
Új értékek
2015
127
Szilágyi Erzsébet Gimnázium
Régi és új iskolatörténet
128
Lajosvárosi plébánia-templom
Templom a 20. századból
129
Tengerész Múzeum
Megcsodálható magán- gyűjtemény
130
Dr.Hibay Károly utca
Beszélő utcák I.
131
A „krisnások” Egerben
A hindu vallás képviselői
132
Bemutatkozik az Egri Városi Sportiskola
Megújult a sportcsarnok
133
Csapatkórház Egerben
A katonák egészségéért
134
A Korona szállodához tartozó 220 éves István pince és Bormúzeum és a Beatles Múzeum.
Egy szálloda két múzeum
135
A Dr. Nagy János utca
Beszélő utcák II.
136
A Maklári úti templom
Templom a 20. századból
137
Agria Humán Közhasznú Kft.
Csökkent munka-képességűek foglalkoztatása
138
Megújult sétaút a várban
A látvány gyönyörködtet
139
Az 1552-es hősök és a Millennium
Kőrösfői-Kriesch Aladár festménye a városházán
140
A Kisasszony temető kápolnája
Kisboldogasszony plébánia temploma
2016
141
Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont
Az egri érseki palota építéstörténete
a 2005-2012 évi kutatások tükrében.
142
Dobó István Vármúzeum

Az újjászületés kapujában. A Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteményéből
143
Érsekkert szökőkút
Az építésének igaz története
144
A Kispréposti palota
Korábbi sikeres séta felelevenítése
145
Egri Vár
A megújult kazamatarendszer
146
Dobó István Vármúzeum
Régészeti és fegyverkiállítás valamint I. Világháborús emlékek
2017
147
Gárdonyi Géza Színház
Kulisszák mögött
148
Eger patak hídjai
Érdekességek
149
Egy ritka, 18. századi viseletdarab restaurálása
Előadás
150
„A szabadság ott kezdődik” a Dobó István Vármúzeum által működtetetett Ziffer Galériában
Az 1956-os forradalom egri és Heves megyei eseményeit bemutató kiállítás
151
A Városi Tv.
Kulisszák mögött
152
Szépasszony-völgyi pincelátogatás
Hungarikum lett az Egri Bikavér


Téli séták:
2010


  SÉTAHELYSZÍN


MOTTÓ
1
Érseki Gyűjteményi Központ
Sok évszázad kincsei
2
Történeti Tárház
Magánygyűjtemény a köz érdekében
3
Kispréposti palota, Kossuth u.4.
Mindenkinek látni kell
4
Nagypréposti palota, Kossuth u.16.
Történet a kedvelt könyvtárig
5
Szent Anna templom, Széchenyi u.29.
Nem kap méltó figyelmet
2011 /6/
Az Angolkisasszonyok Egerben
Apácák a lánynevelés szolgálatában
7
Kiállítás a Markhot Ferenc Rendelőintézetben
Kórház a képek mögött
8
Az egri református templom
A villasor utcáján épült
9
Katolikus Legényegylet, (Kolping család) Egerben
„Munkásság és szorgalom, vidorság és kedélyesség”
2012 /10/
Evangélikus templom
A múlt században épült
11
A Főegyház-megyei Levéltár
Századok dokumentumai
12
Kossuth Zsuzsanna Gimnázium
Többszöri megújulás
13
Pyrker érsek
A székesegyház építő főpap
14
Emlék a líceumból
Egy rejtett harang története
2013 /15/
Az egri patikusdinasztiák büszkesége
A Hibay Károly legenda
16
Az egri börtön mindennapjai
Büntetés-végrehajtás
17
Eger a polgárosodás útján
Kisváros a felhők felett
18
Korona, Táncsics, Park Hotel
Hírneves vendégek
19
Baptista hitélet Egerben
Családias közösség
2014 /20/
A pásztorvölgyi iskola
Régi-új iskola Felnémeten
21
A Gáspárdy család szerepe Eger közéletében
A család hite és elkötelezettsége
22
Találkozásaim a pápákkal
Előadás
23
Egri Domus Universitas és Líceum
Egy új várostörténeti kötet bemutatója
24
Az egri vár megújulása
A szerződés létrejött

borítókép - Berán Dániel

Megjegyzés küldése

 
Top