0
A vidék feltérképezését Sartory József mérnök a 18. század végén és a 19. század első évtizedeiben végezte, és az általa készített felmérés alapján hét malmot sorolt fel az Eger-patak mentén.

Ehhez szorosan kapcsolódik a Felnémeten lévő rizskásamalom története, ami szerint az Eger-patak mocsaras árterületén a törökök honosították meg a rizstermesztést, amelyet megőrölve rizslisztet gyártottak itt. Ennek a hagyománynak állított emléket a rizskásamalom elnevezés.

Felnémeten a kendertermesztés a régi idők homályába vész, ugyanakkor a patak vize az itt található kallómalomban egy forgó lapátkereket hajtott meg, amelynek segítségével a posztót tömítette, nyújtotta, majd a kiszárított posztót egri posztósoknak adták el.

Forrás: hungaricana.hu

A kallómalom elnevezése innen ered. E malmok közül a püspöki malmok a patak jobb oldalán, míg a káptalani malmok a patak bal oldalán helyezkedtek el, annak rendje alapján, hogy a püspöki birtokok jobboldalt, a káptalani birtokok pedig a patak bal oldalán helyezkedtek el.

A 20 egykori malom a következő volt az Eger-patak mentén, a folyás sorrendjében:
 • Füzér-malom (Eger)-Szarvaskő
 • Rizskásamalom (Eger)-Felnémet
 • Polónyi-malom, később Englermalom, majd Egervári-malom,
 • Kallómalom (e malom nevét őrzi Egerben a Kallómalom utca)
 • Práff-malom A malom a Práff-családról kapta nevét. 1937-ben Práff Nándor tulajdonában állt.
 • püspöki malom
 • a mai strand területén volt egy darálómalom
 • a vágóhíd tájékán volt a városi malom
 • Adamcsek-malom
 • Tót-malom (Andornaktálya)-Kistálya
 • Mocsáry-malom (Andornaktálya) Andornak
 • Berki-malom (Nagytálya), mára csak romjai maradtak
 • Szentkereszti-malom, jelenleg magánkézben van[29]
 • maklári felső malom, (Sumi-malom)
 • maklári alsó malom (Szabó-malom), alapjai máig láthatók
 • Városrévi-malom (Füzesabony)
 • Király-malom (Füzesabony)
 • mezőtárkányi malom
 • egerfarmosi malom
 • egerlövői malom
A füzesabonyi malmok közül az egyik az 1600-as években Szelim aga uralma alá tartozott. Az Eger-patak korábbi medrének feltárásakor az ott lévő falmaradványokról a régészek megállapították, hogy a korábbi vízimalom épülete középkori eredetű.

A vidéken megtermelt gabonaféléket a korábbi évszázadokban a patak mentén épült vízimalmokban őrölték lisztté, ám ezen ipari létesítmények épületei közül mára egyetlenegy sem maradt meg bemutatható állapotban.

Foeeás: wikipedia.org

Megjegyzés küldése

 
Top