0

Az egri vár és erődrendszer turisztikai célú fejlesztése során megújul a déli kapu és a főbejárat kapui, illetve a kapuk körüli várfalszakasz és a déli kistámfal is.

Kialakításra kerül az ide kapcsolódó déli fogadóépület és pihenőhely. Megvalósul a Hyppolit kapu felújítása. A Varkoch-kapubástya 16. századi állapotának megfelelő teljes rekonstrukciója, a korabeli felvonó szerkezetes tömör fakapu visszaállítása, valamint az emeleten korabeli őrszoba bemutatóterem. Felújításra kerül a déli belső várfal, a várfal belső oldalán rekonstruálják a korabeli szerkezetű gyilokjárót, valamint a fal tetején fedett várfalsétányt alakítanak ki.

Bizonyára ismert, hogy az Egri vár közelmúltban zárult fejlesztéseit hamarosan újabb beavatkozások követik majd. A munka volumene még nagyobbnak ígérkezik az első ütemtől, főleg, hogy most egyszerre két fejlesztési csomag elemei valósulnak majd meg. A „Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása” pályázat keretében 1,5 Mrd forintból épül tovább a múzeum, „Az Egri Vár és erődrendszer turisztikai fejlesztése” című beruházás pedig mintegy 4,8 Mrd forintot jelent még ezen összegen felül.

A Várprogramos csomag a következő épületeket, építményeket tartalmazza: “a D-i várfeljáró felújítása, D-i kapu-pénztár fogadóépület kialakítása. A Varkoch-kapubástya visszaépítése (tetőfedéssel) emelős kapufelvonóval, farkasveremmel. A Zászlódomb átalakítása, belsejében vetítőteremmel és a turistaforgalom kiszolgálását biztosító létesítményekkel. Az opciós tételek között szerepel még a Hyppolit-kapu és a D-i várfal kismértékű felújítása, az Ispotály-pince és a Börtönkiállítás átalakítása, valamint a Cipóosztó-ház felépítmény létrehozása.” Eredményes közbeszerzés esetén a munkák várhatóan 2019. első negyedévében kezdődhetnek meg.

A másik, nagyobb összegű csomag része a Zárkándy-bástya helyreállítása és visszaépítése, erre önmagában 309 millió forintot szánnak és 2019. végére el is készülhet a fejlesztés. A maradék 4,5 Mrd tartalma:
  • “A Provizori palota rekonstrukciója a Dézsma pince megóvásával,
  • A középkori székesegyház részleges rekonstrukciója és környezetének megújítása,
  • A vár északi bástya-rendszerének (Föld-bástya, Tömlöc-bástya, Sándor-bástya), valamint a Gótikus palota rekonstrukciója,
  • Az un. képtár és igazgatósági épületek külső homlokzati felújítása. A képtár épület tetőfedésének cseréje és az emeleti szint átalakítása,
  • Az épületek környezetének, valamint az alsó- és felső várudvarok teljeskörű felújítása,
  • A Legányi úti telephelyen egy kőtár-raktár létrehozása tervezett a meglévő épület átalakításával,
  • A Városfal felújítása”
Az ágyúdomb átépítésével 3D filmvetítéshez szükséges vetítőterem, vizesblokkok kerülnek kialakításra.

A projekt keretében megújításra kerül a börtönkiállításnak helyt adó pince és új kiállítótérként megújul az Ispotály pince.

forrás: nkvp.hu, egrinapok.hu

Megjegyzés küldése

 
Top