1

Márvány reneszánsz szarkofágját fia készítette és helyezte el a dobóruszkai templom szentélyében. A ma is itt látható síremlék oldallapjai eredetiek, a híres fedlap viszont csak másolat. Az eredeti márvány sírkőfedlap ma az egri Dobó István Vármúzeumban látható, a Hősök termében, kiegészítve az oldallapok másolatával és egy később a sírkőhöz került úgynevezett „rákfarkas” márványsisakkal.

A fedlap igen kalandos úton került Egerbe, amit Mikszáth Kálmán is megemlít a Különös házasság című regényében. A 19. században Dobóruszka község gróf Butler János tulajdonában volt, aki elhozatta a faluból Egerbe a sírkövet. Ezen „apró” gesztussal igyekezett rávenni az egri egyházi elöljárókat válásának kimondására.

Dobó István maradványainak pontos helyét a dobóruszkai templomon belül egészen a legutóbbi időkig nem ismerték, és a régészek csak 2008-ban, mintegy kétéves kutatás után tudták teljes biztonsággal azonosítani. Az egyszerű fakoporsóban eltemetett férfi csontvázának maradványaira a szentély padozata alatt találtak rá.

Az embertani kutatások azt igazolták, hogy egy 70 év körüli, mintegy 180 centiméter magas, köszvényben szenvedő férfi földi maradványait rejtette a faláda. Az a tény is segítette a személyazonosítást, hogy a szentély déli oldalán leltek rá a maradványokra, a templom azon pontján, amely a birtok urát temetkezési helyként megillette. Az egri hős ünnepélyes egyházi újratemetésére ennek eredményeként 2008. június 28-án került sor.

Dobóruszkai nyughelye ma a felvidéki magyarok egyik történelmi zarándokhelye. November második vagy harmadik hétvégéjén a helységben rendezik a Dobó István Emléknapokat.

Egy másik – jelképes – síremléke az egri várban is látható. Az ő nevét viseli az egri vár múzeuma (Dobó István Vármúzeum) és a város főtere is (Dobó István tér). A téren álló szobrát Strobl Alajos készítette, 1907-ben.

Gárdonyi Géza Egri csillagok című népszerű történelmi regényének ő az egyik főszereplője.
A 13. századi Dobó család sarja. Édesapja Dobó Domonkos volt, aki 1498-ban kötött házasságot Cékei Zsófiával, és hat gyermekük született: Ferenc, László, István, Domonkos, Anna és Katalin.
1548-tól Zay Ferenccel együtt az egri vár várnagya lett (1551-től Zay helyett Mekcsey István volt a másik várnagy). Dobó kapitánysága alatt folytatódott a vár megerősítése. Dobó Istvánt és két testvérét 1551-ben I. Ferdinánd magyar király egyik szomszédjuk (Tegenyei Tamás) ellen elkövetett korábbi erőszakoskodásuk miatt fő- és jószágvesztére ítélte, ami az ostrom idején is érvényben volt, hiszen Dobó Istvánnak csak annyit sikerült elérnie, hogy az ítéletet egy évre felfüggesszék.

Az 1552. évi török ostrom tette ismertté a nevét, amikor az egyenlőtlen erőviszonyok ellenére meg tudta védeni a várat. A védők létszáma körülbelül 2000 volt, köztük bajtársa, pakosi Paksy Jób, míg az ostromló törökök száma a korábbi 200 és 80 ezer főre való becslés helyett inkább 40 ezer lehetett.

Az ostrom során Dobó maga is megsebesült. Dobó és a várvédők hőstettét Tinódi Lantos Sebestyén két históriás énekben örökítette meg, Csabai Mátyás pedig két latin nyelvű dicsőítő költeményt írt róla. Dobó Déva és Szamosújvár várát kapta jutalmul a királytól, aki 1553-ban erdélyi vajdává nevezte ki (Kendi Ferenccel együtt) és bárói rangra emelte. 1556-ban az erdélyi országgyűlés elhatározta, hogy hazahívja Izabella királynét. Ekkor szultáni parancsra török, moldvai és havasalföldi seregek nyomultak Erdélybe,

Dobó több mint tíz hónapig védte Szamosújvárt, de mivel Ferdinándtól nem jött segítség, kénytelen volt feladni azt. Izabella a megígért szabad elvonulás ellenére Szamosújvárban bebörtönöztette, ahonnan 1557-ben azonban megszökött. Erdélyi vajdasága idején komoly támogatója volt (öccsével Domokossal együtt, a protestáns) Károlyi Gáspárnak, az első teljes magyar nyelvű Biblia lefordítójának és kiadójának, akinek tanulmányait ezt megelőzően a wittenbergi egyetemen szintén segítették.

1558-ban, amikor Erdély ismét elszakadt a Habsburgoktól, elveszett birtokai helyett Léva várát kapta meg. Még abban az évben ismét bárói rangra emelkedett és kinevezték Bars vármegye főispánjává. Az 1560-as évekre az ország egyik legnagyobb földbirtokosa lett. Dobónak – bár a köztudatban ma elsősorban mint a hős egri várvédő él – voltak nem éppen becses tulajdonságai is. Fukarsága, pénzsóvársága például közismert volt a 16. században is. Bornemisza Péter az Ördögi kísírtetekről című művében Dobót a telhetetlen csalárdok között említi.

Ha a helyzet úgy kívánta, a gazdálkodással és kereskedelemmel foglalkozó Dobó testvérek kíméletlenül elbántak szomszédaikkal, konkurenseikkel és mindent megtettek annak érdekében, hogy új birtokokat szerezzenek. És mivel a család Ung és Bereg vármegyei birtokai határosak voltak Lengyel Királysággal, Dobó gyakran a királyi vámhelyek megkerülésével szállította ki áruit.


bővebben a forrás eredeti helyén olvashatsz: https://hu.wikipedia.org/wiki/Dob%C3%B3_Istv%C3%A1n

Megjegyzés küldése

  1. Helló, Révai Kati vagyok. Itt vagyok, hogy ezt a jó hírt eljuttassam az egész világhoz, és hogy a csodálatos dolog történt az életemben, férjem elhagyott, mert nem volt jó munkám, és mert nem tudtam neki babát adni hároméves házasságot igyekeztünk ily módon értelmezni az egész országban, de tudom, hogy az segíthet nekem az egységben, és egy nap a férjem furcsán viselkedik, másokkal kimegy nőkkel, és hagyja abba, hogy hideg szeretettel lássam nekem, többször is azzal fenyeget, hogy el fog válni Ha merem megkérdezni tőle a többi nővel fennálló kapcsolatát, teljesen pusztultam és zavart voltam, és három élesztő miatt sírtam terhesség nélkül, amíg egy régi barátom elmondott nekem Dr. Igbinovia-ról, aki segít az embereknek az elvesztett kapcsolat visszaszerzésében és a házasság megteremtésében. először meglepett, és megkérdeztem magamtól, létezik-e valami ilyesmi valaha, de úgy döntöttem, hogy kipróbálom, amikor kapcsolatba lépök vele, mindent elmondott nekem az életemről, annyira meglepődtem, és azt mondta, hogy segíthet nekem a probléma megoldásában, ha csak tudok f miután az ő utasításai, amelyeket tettem, és ezt követően három nappal később azt mondta nekem, hogy a férjem hazaérünk, hogy mindent meg kell próbálnom szexelni vele, amit tettem, és valóban a következő héten terhes voltam, és a társaságot, amelynek dolgozom és most én vagyok a FUSZERHAZ KFT felügyelete. Nem tudom ezt egyedül tartani, ezért úgy döntöttem, hogy ezt megosztom önökkel. Ha bármilyen segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a Drigbinovia-val a következő e-mail címen: doctorigbinovia93@gmail.com, whatsapp / viber neki +2348144480786 magától értetődőnek veszi a dolgokat, és az ön számára ......

    VálaszTörlés

 
Top