0

Eger neve kisdiáknak és nagyapáknak a legendás végvári csatát, a török hódoltság korát idézi. Nem kevés kül- és belföldi ismerője a név hallatán a sajátos hangulatra emlékezik, amely a város minden látogatójának maradandó élménye. 

A XVIII. század barokk ízlése szerint újjászületett városnak szinte minden utcácskája, tere, épülete értékes műemlék. De ki tud Eger iparáról? Talán a dohányosok, akik napi szívni valójuk dobozán az Egri Dohánygyár címkéjét keresik. 

Eger belső területén ez a gyár az egyetlen ipari üzem. Közel százéves falai között a legkorszerűbb gépek naponta hétmillió szivart, cigarettát töltenek meg. Minden más üzem a városon kívül működik. A fafeldolgozó a Bükk lábánál, az erdők közelében épült. A környezetet nyáron is havas tájjá varázsló ásványőrlőt szintén a célszerűség telepitette a hegy közelébe. 

A város északi ipartelepének legfiatalabb üzemét, a Finomszerelvény Gyárat már a tudatos városvédelem helyezte távol a lakott területtől. A műhelybe lépve az tűnik fel leginkább, hogy a sok gép között milyen kevés a munkás. Itt nem a munkaerőgond ennek az oka. Az üzem végterméke az ipari robot. És maga is automatikára épített technológiáját. 

Az idegőrlő, monoton, ezért balesetveszélyes műveleteket, az egészségre káros munkát sűrített levegővel vezérelt gépek végzik. Ezt a nagy jövő előtt álló gyártmányt, a pneumatikus automatikát, a KGST munkamegosztás keretében kizárólag az Egri Finomszerelvénygyár készíti. A százhúszmilliós szocialista exporton túl hetvenmillió forint értékben nyugati országoknak is szállít. A város déli peremén is vagy fél tucat hasonlóan korszerű üzem dolgozik. Csak egyike a legjelentősebbeknek a VILATI Irányítástechnikai Berendezések Gyára. 

A villamos és elektronikus automatikák gyárában már csakugyan csodagépek dolgoznak és készülnek. A laikus látogató elvarázsolt kastélyban érzi magát, ahol a huzalerdőben jószerivel csak a lyukkártyavezérlés ismerheti ki magát. Felsorolni is sok lenne minda iparágakat, amelyek növekvő mértékben alkalmazzák a gyárban készült villamos vezérlő és szabályozó berendezéseket. 

A termékek kényes voltát a hozzá nem értő a legszemléletesebben a kétoldalas nyomtatott áramkörön veheti szemügyre. Pedig ez itt talán a legkevésbé bonyolult gyártmány. Az elektronika magyarázatát nem kísérelhetjük meg, de a VILATI munkájának jelentőségét érzékeltethetjük. Erőművek, nehéz, könnyű és mezőgazdasági üzemek teljes vagy részleges automatizálását éppúgy végzi, mint sportpályák, vagy vasúti várók tájékoztató tábláinak gyártását. Neve ma már a világ minden táján ismert. 

   

A szomszédságában még egy érdekes gyárat találunk: az Egri Bútorgyár külföldön talán ismertebb, mint idehaza. Az AGRIA számos kis műhely egyesüléséből született meg, de szüleire ma már nem emlékeztet. Nem ellentmondás, hogy bár itt is minden lehetséges munkát gépesítettek, a termékek mégis a kézi munkától értékesek. 

A korszerű kopírgépek ugyanis csupán a faragások nagyolását végzik el, nagymértékben könnyítve ezzel a faszobrász brigád munkáját. Az itt készülő faragott stílbútoroknak mind a bel- mind a külföldi piacon igen nagy az értékük. A gyár, sorozattermékei mellett, egyedi, különleges szobaberendezéseket is készít. 

A nyers színben meghagyott szobabútort a kísérleti példányon nagyméretű, művészein kidolgozott tűzzománc díszítménnyel ékesítették. Az útikalauzok történelemről, műemlékekről, világhírű vörösboráról ismert Eger városa egyre nagyobb hírnevet szerez magának a világban fejlett, modern iparával is.

Megjegyzés küldése

 
Top