0

A pünkösdi idõszaknak is, a többi évköri idõszakhoz hasonlóan, jellegzetes gyermek­játékai és népmeséi vannak, amelyek szervesen kapcsolódnak a természeti jelenségekhez.

A népi hagyományok szerint ilyenkor birokra keltek a legények: bikával megküzdve, lovat szõrén megülve, akadályt ug­ratva vetélkedtek a pünkösdi királyságért. Aki nyert, az lett a legénybíró kerek egy esztendeig. A leányok Pünkösdi királynét választottak maguk közül, akire szalagokkal és virágokkal ékesített kendõt adtak, fejét koszorúval koronázták, arcát fehér kendõvel fedték. Együtt kántálva járták végig a falut, növekedést varázsolván. Pünkösd táján azonban nem csak a kinti látható, hanem a benti lélek is szárba szökken.

A kereszténység Pünkösdvasárnap ünnepli a Szentlélek eljövetelét, aki Jézus mennybemenetelét követõen, a félelmükben bezárkozó tanítványokba bátorságot öntött, hogy Jézus tanítását minden néphez elvigyék. A Szentlélek hét ajándéka segíti most életünket, ezek: Böl­csesség, Értelem, Jótanács, Tudomány, Lelki erõsség, Jámborság, Istenfélelem.

Pünkösd ételei
Pünkösd ünnepéhez hagyományos éte­lek is kapcsolódnak: jellemzõen a rántott csirke és az idei liba uborkasalátával. Juhtartó gazdáknál szokásos volt a pün­kösdi bárányból való ételek készítése: báránysült, báránypaprikás. Egyes helye­ken édes tésztákat ettek, hogy sárga legyen a kender.

Pünkösdi jelképek
Pünkösd fõ jelképe a pompás pünkösdi ró­­zsa, amit a mosdóvízbe szórtak, hogy egészségesek legyenek. A le­gények pünkösdi rózsát tettek annak a lánynak az ablakába, akinek udvarolni akartak.
Pünkösd jelképe a fehér galamb is, amit sok helyen, a Szentlélek jelképeként engedtek szabadon a templomokban.
Védõ, oltalmazó erõt tulajdonítottak a zöld ágban életre fakadó erõnek is: nyírfaágat, gyümölcságat vagy bodzát tettek pünkösd­kor a házakra, és az istállókra, hogy távol tartsák az ártó, gonosz szellemeket.


Pünksödi játékok és mesék (Forrás: M. Komáromi Gyöngyi: Civilizáció és kultúra)
A pünkösdi idõszaknak is, a többi évköri idõszakhoz hasonlóan, jellegeztes gyermek­játékai és népmeséi vannak, amelyek szer­vesen kapcsolódnak a természeti jelenségekhez.

versenyjátékok az udvaron: Adj király katonát, bothúzó verseny, versenyfutás, más erõ- és ügyességi játékok, ...
vonulós játékok: Búzavirág koszorú, Ess esõ ess, Bújj, bújj zöld ág, Elhozta az Isten, A pünkösdi rózsa, Komatálat hoztam, …
kapus játékok: Hej tulipán, tulipán, Itt­hon vagy-e hidamester, …
kismesterségek: gyöngyfûzés, koronák és párták készítése, virágokkal díszítés, koszorúfonás mezei virágokból, májusfa állítás, ...
népmesék: A sovány ember kövér malaca, Kicsi kanász meg a tizenkét vadkan, A kisgömböc, ...
Boszorkányos-varázslós játék
Elõkészületek: A gyerekek szétszórtan helyezkednek el egy elõre körülhatárolt térben. Kijelölünk egy gyereket, õ lesz a boszorkány (va­rázsló), akit kendõvel jelölünk.
Játékszabály: A varázs­ló­nak hatalma van arra, hogy szoborrá változtassa azokat, akiket megérint (õk ülve vagy guggolva maradnak), de igyekeznek elkerülni az érintést. A já­téknak akkor van vége, ha minden gye­rek szoborrá merevedett, de legkésõbb a kijelölt játékidõ végén (max. 1-2 perc, illetve amíg 20-ig számolunk). Kezdetben egy va­rázslóval, késõbb 4-5 varázslóval lehet ját- szani.

A halász hálója - játék
Elõkészületek: A gyerekeket két csoportra osztjuk. Az e­gyik a „halász hálóját” jelképezi, kézenfogva kört alkotva, a másik a „halakat” jelenti. A „hálót” alkotó gyerekek meghatároznak egy szójelet, amelyet ismert mondókákból (kiszámolókból) vagy dalból választanak ki. Játékszabály: A „hálót” alkotó gyerekek felemelik karjukat, és énekelni kezdik a vá- lasztott éneket, miközben a „halak” oda-vissza úsz­nak a há­ló „szemein” át. A meghatározott szó­hoz érve minden kar leeresztõdik, foglyul ejt­ve azokat a halakat, melyek a „hálót” gyara­pítják. A játék a szerepek cseréjével, és új jelszó választásával indul újra

A fenti írás a LurkóVilág nyomtatott magazin 2009. tavaszi (III.évf. 1.sz.) számában jelent meg. Feltöltés dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálra: 2009-05-22.

Megjegyzés küldése

 
Top