0

A Dobó tér legszebb, legszembetűnőbb épülete a Minorita templom, amely egyben a hazai barokk építészet egyik kiemelkedő alkotása. A minoriták Assisi Szent Ferenc által alapított rendje a ferencesek „kisebb testvéreinek”, a fratres minores egyik ága.

A Minorita rend korábbi temploma a tér keleti oldalán a patak fahídja melletti terü- leten állt, amelyet Caraffa császári fővezér a törökök kiűzése után visszaadott a rendnek. A régi templomot azonban a gyakori árvizek súlyosan megrongálták. Szükségessé vált egy új, nagyobb templom építése, amelynek a telkét Noszvaji Ferenc, a keresztény vallásra áttért török személy adományozta a Minorita rendnek még 1697-ben.


A templom alapkőletétele 1758. március 27-én történt ünnepélyes keretek között, amelyen részt vett Barkóczy Ferenc egri püspök is.Az épület tervező építésze a prágai Kilian Ignaz Dientzenhofer volt. Az építkezést először Falk János, majd halála után Nitshmann János irányította. A templomot 1773. április 18-án szentelték fel. A templom arányai, díszítő elemeinek harmóniája országos viszonylatban is kiemelkedik barokk építészeti emlékeink közül.

A templom monumentális hatását fokozza az az építé- szeti megoldás, hogy viszonylag szűk helyre szorított homlokzata erősen kidomborodik a két 57 méter magas torony közül.Ez Magyarország egyetlen ívelt homlokzatú barokk temploma. A főbejárathoz lépcső- sor vezet, ezt a kétoldalt magas lábazatra állított korinthoszi oszloppárok szegélyezik. Az oszlopok egészen a főpárkányig nyúlnak. A kapu zárókövén rokokó keretben a pro deo nunquam satis jelmondat olvasható, amely így szól magyarul: Isten kedvéért semmi sem elegendő. Felette a ferences, illetve a minorita rend jelvénye, a két keresztbe tett kar látható.

A homlokzati oromzat ívelt párkányának két oldalát rokokó kővázák díszítik, középen Páduai Szent Antal szobra látható. Tavaly a templom homlokzatát és tornyait is felújították, és így a hamarosan elkészülő Dobó tér megújuló környezetével talán az országunk egyik legszebb gyöngyszeme lesz.
fotó: Jonas Krisztina Kiki

Eger – egykor és most 

A képeslapok és fotók a 20. századi Egerről című könyv segítségével képzeletbeli sétát tehetünk a múltban. Tóth László egri képeslapgyűjtő és Molnár István Géza fotográfus gyűjteménye Eger egykori arcát mutatja be 

forrás - a cikk megjelent az EGRI MAGAZIN 2014. áprilisi számában

Megjegyzés küldése

 
Top