0
„Csodálkozik – mondta a szónok -, hogy e t. társaság oly aggálytalan, gondtalan jó kedvvel mulat itt, midőn Damocles kardja függ fölötte.”

Ez az aggodalmat kiváltó mondat – amit Farkas Péter amatőr helytörténeti kutató jóvoltából idézhetünk – 1874-ben az irgalmas rend egyházünnepi díszlakomáján hangzott el egy nagy tekintélyű polgár szájából. A szónok arra hívta fel a résztvevők figyelmét, hogy a rendezvény tőszomszédságban áll a török hódoltság idejéből fennmaradt mináret.

A város gondozatlan, ronda közterén árválkodó úgynevezett csonka mecset porladó alépítménye olyan állapotban van, hogy egy vihar összedöntheti. Ezért a tragédia megelőzésére – mint a korabeli sajtó tudósított róla – „annak állandó jókarba hozását, a további rombolásoktól gondos megőrzését, s folytonos ápolását városunk gondjaiba ajánlja.”

Az eseményen jelen volt az akkori polgármester is, aki úgy reagált a felvetésre, hogy eddig nem tudta: „vajjon a mináret a város tulajdonához tartozik-e, vagy az irgalmas rend sajátja.” Egyúttal ünnepélyesen megígérte, hogy „e nevezetes műemlékünk további jókarban tartásáról gondoskodni, kötelességének tartandja.”

Így festett az egri Knézich Károly utca és a minaret 1939-ben 
Fotós: Fortepan

Aztán csendben eltelt 10–12 év, s a jó magyar szokás szerint nem történt semmi, a mináret állapota pedig napról napra aggasztóbb lett. Egy nap a „Mecsettéren” járva ezt tapasztalta a megye egyik előkelő nagybirtokosa, a város szülötte, Beökönyi Viktor is, aki gyűjtést kezdeményezett az építmény megmentésére. Elsőként le is tett 10 forintot, mire a város képviselőtestülete is felajánlott hatvanat. Miután Hickmann Károly városi tisztimérnök 600–800 forintra becsülte a felújítás költségét, a hiányzó összeget adakozás útján kívánták előteremteni.

Később az „Eger” című lap arról számolt be, hogy „a Dobó vendéglőben összejött néhány úri ember Gambrinus urnak áldozni, mely alkalommal… id. Murányváry János, akkori városi főkapitány biztositotta a társaság jelenlévő tagjait, hogy a minaretet ő körülkerittetni elhatározta…, e célra minden anyag és hozzá tartozó oszlopok készen vannak… A jelenlévő urak elhatározták, hogy ők pedig a minaret erkélyét veszik körül korláttal. Az erkély elkészült s gyönyörü kilátást nyújt a magasból a városra.”

bővebben a cikk eredeti helyén olvashatsz: HEOL.HU

Megjegyzés küldése

 
Top