0

A Dobó István Vármúzeum 2018-ban ünnepli 60 éves fennállását, amit október 10. és november 6. között születésnapi programsorozattal ünneplünk meg

Az elmúlt 60 évet most 6 őszi programmal koronázzuk meg, melyek között szakmai konferencia, a Vármúzeum 60 évét bemutató időszaki kiállítás, az Egri Vár Napja és a Gárdonyi-kuckó nevet viselő családi nap, Kovács Mihály festőművész születésének 200 éves évfordulóján tartott emléknap és a Magyar Festészet Napja alkalmából a Ziffer Galériában nyíló kiállítás is szerepel.
DIV60 születésnapi programsorozat az október 10-11-én, a Dobó-bástya konferencia termében megrendezésre kerülő Végvárkonferenciával kezdődik, mely idén az Önérdek, közérdek, államérdek. Az érdek hatása Magyarország koraújkori történelmének alakulására címet viseli. A kétévente megrendezésre kerülő szakmai konferencia több, mint három évtizedes múltra tekint vissza és immár a hazai kora újkorral foglalkozó történeti kutatások egyik legrangosabb műhelyévé vált.
A Dobó István Vármúzeum Ziffer Sándor Galériájában Bráda Tibor üvegművész és Czifrák László üvegművészkurátori tevékenysége nyomán a Üvegfestmények, Kartonok és Vázlatok című kiállítás lesz látogatható október 13. és november 13. között. A megnyitóra október 13-án 15.30-kor kerül sor a Kossuth Lajos utca 17. szám alatt.
HATVAN HATÁS a Dobó István Vármúzeum 60 éve című időszaki kiállítás megnyitójára október 16-án, 16.30-tól kerül sor a Dobó-bástya konferencia termében.
Hatvan évből hatvan hatáson keresztül érzékelteti a kiállítás a múzeum meghatározó korszakait, Heves megye és Eger városának folyamatos régészeti, történeti, néprajzi, képző-és iparművészeti, irodalomtörténeti kutatását, kiemelkedő műtárgygyarapodását és a restaurálás-műtárgyvédelem folyamatát.
A kiállítás középpontjában műtárgyak és a hozzájuk kapcsolódó „műtárgy sztorik” állnak, mivel minden tárgy hordoz valami érdekességet, sok közülük először kerül a nagyközönség elé.
Az elmúlt évek régészeti leletei közül kiemelkednek a szkíta fejedelemnő sírjának leletei Aldebrő–Ilona-tábla lelőhelyről, melyről 3D modellek is készültek. Bemutatásra kerül egy 18. századi visontai sírlelet, melyből a kivételes épségben megőrzött férfi dolmány és a kalap restaurálásának mozzanatait is nyomon követhetjük.
Az egri Hibay család hagyatékaként került a múzeum Történeti gyűjteményébe a család egyik felmenőjének, Hartl Edének a faragott széke. Az impozáns, családi címerrel díszített darabot a gyermekei készíttették számára 70. születésnapja alkalmából 1892-ben.
Kiállításra kerül Gárdonyi Géza kedvenc pipája, melynek füstje mellett annyi gondolat fogant és utolsó, a Légrády testvéreknek írt levele.
A 16–18. századi itáliai és a németalföldi európai festészet kiemelkedő darabjai mellett a kétszáz éve született Kovács Mihály különleges szépségű női portréja (1872) és hazafias érzületű allegorikus képe (1850) is látható.
A számos erdélyi és dunántúli népművészeti tárgy közül ritka darab az 1848-ban hímzett kalotaszegi írottas párnahaj, és az 1871-ben készült hartai festett szekrény. A gyermekjátékok kollekciójából a Schreiber-féle papírszínház idézi a polgári családok miliőjét.
A multimédiás tartalmak segítségével a látogatók megismerhetik a tárgyak történetét, analógiáit, az apró részletek finomságait.
Kiállításunk betekintést nyújt abba, hogyan lehet ma értékőrző és megújító módon „használni” a múzeumot a benne dolgozó szakembereknek és az ide látogató közönségnek.
1552. október 17-én a törökök feladták az Egri Vár ostromát és elhagyták Egert. A győzelem emlékére október 17-eminden évben az Egri Vár Napja. Ezen a napon a Vármúzeum és az emléknap programjai ingyenesen látogathatók.
Idén a Vármúzeum számos kiállításaiban - előzetes jelentkezés alapján - interaktív tárlatvezetéseken vehetnek részt a látogatók, melyeket a kiállítások kurátorai tartanak. Szintén jelentkezőket várunk kézműves és játékos foglalkozásainkra.
A közművelődési programok mellett számos honvédelmi és katonai programra is sor kerül: Dobó István síremlékének megkoszorúzása, megemlékezés a lengyel menekültek tiszteletére állított emléktáblánál, a Magyarországért hősi áldozatokat hozó Eger város minden egykori katonájának és honszerető lakosának tiszteletére elhelyezett emléktábla felavatása, Önkéntes Területvédelmi Tartalékosok ünnepélyes eskütétele, térzene és katonai bemutatók.
Október 20-án a Gárdonyi-kuckó – Családi nap kerül megrendezésre. Ezen a napon hirdetjük ki a Népmese rajzpályázat díjazottjainak nevét, illetve állítjuk ki a Dobó-bástya Rendezvénytermében a díjazott pályamunkákat.
Délután 14.00 óráig irodalmi játszóházzal várjuk az érdeklődő családokat. Különféle különleges könyvjelzőket, könyvborítókat valamint Ex Libriseket lehet majd készíteni. Az író meséihez kapcsolódóan bábok is készülhetnek. A napot bábjáték színesíti.
November 6-án Egy magyar "festész" címmel egy emléknap kerül megrendezésre Kovács Mihály festőművész születésének 200 éves évfordulója alkalmából. Kovács Mihály (1818-1892) azon festőnemzedék tagja, majd reprezentánsa volt, mely az 1830-as évektől megteremteni vágyta a nemzeti művészetet. Így hazájában akart gyökeret ereszteni. Művészetét hazai elvekből, eszmékből eredeztetve, hazai közönségnek szánva, művészöntudatát megbecsült polgári életideáljára alapozva, a hazai társadalom tisztes és hasznos tagja kívánt lenni. Kovács Mihály művészete Pest-Buda, Bécs, Itália, kiemelten Eger és az Egri egyházmegye, valamint Párizs, München és Spanyolország (Madrid, Sevilla) vonzásában egy fél évszázadot ívelt át. Egyik monográfusa szerint korának egyik legműveltebb és legjobban képzett művészét tisztelhetjük benne, akinek életműve oly gazdag, hogy nagyságára vonatkozóan még becslésekbe is nehezen bocsátkozhatunk. Azonban jó áttekintést ad művészetéről, de a 19. század derekának magyar festészetéről is a halálakor Egerbe került hagyatéka. Egy, a Dobó István Vármúzeum Képzőművészeti gyűjteményében őrzött és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával restaurálásra került festménye köré szervezett emléknap négy előadással kívánja bemutatni példaértékű életútját.
Részletek a plakáton

Megjegyzés küldése

 
Top