0

A falu közepén lévő dombon bájosan magasodik a település fölé a népi-klasszicista stílusban épült Kerektemplom. A műemlék Európa legnagyobb klasszicista református kerektemploma. A négyoszlopos templom hófehér falai, formai tisztasága elbűvölő.

A Református Kerektemplom

A templom 2015. szept. 5-től csak Istentiszteletek alkalmával vasárnap délelőtt 9.30-tól kb. 11.00-ig látogatható.
Az Istentisztelet 10:00 órakor kezdődik.
Kapcsolat: +36 36 564 070

Mint egy vigyázó őrszem figyel a falu közepén lévő dombról a fehér kerektemplom. A népi-klasszicista építészeti kuriózum nemes formai tisztaságával szépen illeszkedik a palóc népi építészet miliőjébe, bájos monumentalitásával ékes bizonyítéka az egykori tervezők, építőmesterek és falusi mesteremberek tudásának.

A templom története

1832-ben veszélyessége miatt lebontották a falu omladozó régi templomát. A református egyház, a község akkori földesurához, gróf Keglevich Miklóshoz írt kérelmet s kért segítséget az új templom felépítéséhez. Részlet a gróf válaszleveléből:

„...megértettem a Helységnek közönségesen való óhajtásokat, az újonnan megépítendő Templomnak mentül elobb való hozzáfogatása eránt nem vólt ez előttem feledékenységben, mert a régi templomnak emlékei csaknem minden nap reá emlékeztetnek... ...A lakosoknak pedig ezennel rendeltessék, hogy minden fertály házhelyt bíró ember köteles leszen a mai naptól számítva egy esztendőnek leforgása alatt három kis ölkövet a Dobogó bányából behordani és az a hely színen ölbe rakni...”.

A gróf segítségével és rendeletére, 1837-ben kezdték meg elődeink az új templom építését, mely 40.000 ezüst forint költséggel 1840. augusztus 23-ra épült fel. A négyoszlopos klasszicista templom építőmestere Pavolni Ferenc volt. A padokat a bánfalvi erdőből hozatott 33 tölgyfa gerendából egy helyi asztalos készítette.

A templom érdekessége

Gróf Keglevich Miklós katolikus vallású volt, s a szájhagyomány szerint az épületet eredetileg katolikus templomnak szánta, de az egri érsekkel való nézeteltérése miatt a gróf az épülő templomot a református egyháznak adta. Ami viszont tény, az építéshez nyújtott segítségét egy kikötéshez kötötte. A templom homlokzatára a következő szövegnek kellett felkerülnie:

„Szégyenüljenek meg a faragott képeknek minden szolgái”

A felírat vasbetűi a Szalajka-völgyi vashámorban készültek.

(forrás: Gál Gyula: Helytörténeti kéziratok)

Megjegyzés küldése

 
Top