0
ÚJRATÖLTVE - Egykori barokk épületmaradványokat találtak az egri történelmi belvárosban. Az idei tavasz végén kezdtek ásatásokat az Eger-patak partján, majd négyszáz négyzetméternyi területen teljes régészeti feltárást folytattak az egri Dobó István Vármúzeum szakemberei. A munkák hetven napig tartottak, most pedig befejeződtek.

A feltárásokat a belváros rehabilitációs programjához kapcsolódva, a területre tervezett feladatok tették szükségessé. Lapunk érdeklődésére Giber Mihály és Halász Ágoston régészek elmondták, hogy az ásatások során a tér déli és északi végében, az Eger-patak mentén XVI.-XVII. századi házak részletei kerültek elő. A délebbi épület falait és pincéjét felhasználva a XVIII. században új házat emeltek, de a jelek szerint az ásatási terület északi végén korábbi falakat használtak fel az újabb barokk ház felépítéséhez.

Régészeti ásatásokat folytattak az Eger-patak partján (Fotó: Mentusz Károly )

Faragvány, eredeti festéssel

A kutatott terület középső részét egy, az Eger-patak partjára épült, megközelítőleg a meder irányát követő, de attól kissé eltérő tengelyű, több helyiséges, alápincézett XVIII. századi díszes barokk polgárház foglalja el. Ezt egyelőre pontosan nem ismert időpontban, ám vélemények szerint legkésőbb a XX. század első felében bontották le. Az egykor itt állt épület értékeit jelzi, hogy a ház előkerült dél-nyugati sarka és egy díszes ablakhoz tartozó, illetve az épület lebontása után egy kerítés alapjába építőanyagként felhasznált barokk faragvány maradt fenn, az eredeti festés részleteivel együtt.

Egy feltárt barokk ház megmaradt déli sarka (Fotó: Mentusz Károly)

A nagyméretű barokk ház építésével csaknem egy időben oldották meg a csapadékvíz elvezetését is. A csatorna részben az épület alapjaiban elhelyezve vezetett a patakhoz. A házhoz kisebb épületszárny is csatlakozott, ami önálló részként a ház elbontása után, még a XX. század második felében is állt. Egyébként az ásatások során az Eger-patak felőli oldalon XVIII. századi kövezett, a szakemberek szerint a patak menti utca részeként is felfogható terepszint két nagyobb részlete is előkerült. Az egykori polgárház déli része alatt cölöpszerkezetes építmény, másutt további, csak részleteiben megmaradt kőfalak maradványaira bukkantak.

Egykori vízvezeték maradványai (Fotó: Mentusz Károly)

Kerámiák, pipák és pénzek

A feltárt leletanyag nagy része – vélemények alapján – a belvárosban sűrűn épített barokk stílusú épületeknek köszönhetően a XVIII. századból származik. Több, szerencsésen megmaradt XVI.-XVII. századi gödörben, illetve rétegben kora új- és török kori leleteket is találtak. Ezek jellemzően mázas és festett, illetve mázolatlan kerámiák, de sok állatcsontot is kiástak. Kisebb mennyiségben fémleletek is előkerültek, amelyek nagy része azonban korrodált állapotban van. Emiatt csak restaurálás után lesznek azonosíthatók. Ezeken kívül említésre méltók még az üvegleletek, a pipák, illetve a szintén kora új- és török kori, valamint XVIII. századi pénzek is.

A feltárt anyagok feldolgozását elkezdték, és a munka után várhatóan bemutatásra kerülnek majd a Dobó István Vármúzeumban.

Mentusz Károly
a szerző cikke, 2014.

TURIZMUSONLINE.HU

Megjegyzés küldése

 
Top