0

A ház 1775-1792 között Bosnyák Imréné tulajdona volt, lakója Lédig Ferenc kőfaragó. 1805 körül Szilágyi István megyei levéltáros, 1811-14 között nemes Benkő Ignác orvos volt a ház tulajdonosa. 1815 körül a házat bővítették. 1844-től Knézich is itt lakott.

Knézich Károly honvédtábornok 1844. június 3-án feleségül vette Kapitány Mihály egri városi szenátor lányát. 1846-1848 júliusa között Egerben szolgált, s e házban lakott. Ebben a házban volt egyébként a 18. század harmadik negyedében a rácok iskolája, akiknek nagy pártfogója volt a ház tulajdonosa, Szerháti Rózsa Pál gazdag, rác kereskedő.

1899. október 21-én Eger város képviselőtestülete Jankovics Dezső polgármester elnöklete alatt elhatározta, hogy Knézich Károly volt honvéd tábornok emlékére azt a házat ahol lakott, emléktáblával jelölik meg, amely emlékeztet Knézich Károly Egerben töltött éveire.

Az épületet 1975-ben lebontották a kórház bővítése miatt. A Knézich Károly-emléktáblát 1983-ban áthelyezték a Káptalani kúria kapubejáratának falára, amely a kórház építése során kettétört.

fotó: muemlekem.hu

Forrás - Irodalom

1860. szept. 8. – 1910. szept. 8. : Az Egri Katolikus Legényegylet jubileuma (Eger c. lapban)
Breznay Imre: Eger a XVIII. században. Eger, 1933
Breznay Imre-Karcos Béla: Egri képeskönyv. Eger, 1937
Bodó László: Knezič Károly honvéd tábornok. Eger, 1998

Csiffáry Gergely: Történelmi emlékhelyek Heves megyében. Eger, 1985
A csonkamecset restaurálása = Eger, 1896. február 15. (Eger c. lapban)
Az egri hóstyák. szerk. Guszmanné Nagy Ágnes, Miskolczi László, Petercsák Tivadar. Eger, 2007
Füvesi József: Ötven év után = Eger, 1910. október 8. (Eger c. lapban)
Gerő László: Eger. Budapest, 1954
Képviselőtestületi ülés = Eger, 1899. október 24. (Eger c. lapban)
Nagy József: Eger török műemlékei. Budapest, 1961
Szecskó Károly: Az Egri Katolikus Legényegylet története (1860-1951). Eger, 1992
Szmrecsányi Miklós: Eger művészetéről. Budapest, 1937

Trak Géza polgármester egy erélyes intézkedéssel végre rendet teremtett a minaret környékén= Eger, 1929. augusztus 28. (Eger c. lapban)
Voit Pál: Heves megye műemléke II. Budapest, 1972

Megjegyzés küldése

 
Top