0
„A különböző mesterségek megváltoztatják az ember látószögét!” 
(Agatha Christie)

Ifj. Ódry Dániel (1906–1978) Egerben született. Édesapja, id. Ódry Dániel mellett tanulta ki a mézeskalácsos és viaszgyertyaöntő mesterséget. Az apa bácskai származású, előbb Szabadkán, majd segédként Siklóson és Győrben dolgozott. 

1896-ban került Egerbe, ahol önálló üzletének megnyitásáig Károly János mézeskalácsos és gyertyaöntő mesternél állt alkalmazásban. Id. Ódry a Dobó utca 25. szám alatti, 1846-ban alapított viaszgyertya-készítő műhelyt és üzletet 1926-ban vette át mesterétől. Gyertyaöntő műhelyében – vagy ahogy az egriek mondták, a „gyertyagyár”-ban – készített templomi viaszgyertyákat, csillár- és díszgyertyákat, viaszfáklyákat is kiváló minőségben. Üzletében ezenkívül tömjént, égőolajat, füstölőszenet és gyertyagyújtó zsinórt is árult. 

Ő volt az egri egyházmegyei és tiszántúli főtisztelendő egyházak viaszgyertya-szállítója. Termékeinek számtalan változatát szakmája nagy elismeréssel fogadta, melyeket külföldön is nagyra értékeltek. Tagja volt az Egerben 1860-ban létrehozott Katolikus Legényegyletnek, ahol 1935–1937 között titkárrá választották. 

Eger, Dobó István utca (részlet)

Az 1930-as évek első felében egy ideig első- vagy fődékánja volt az egyletnek. Ifj. Ódry Dániel az édesapjától 1944- ben vette át a bolt vezetését. Nagy tiszteletnek örvendett a gyertyaöntő és mézeskalács-készítő szakmában, elismerték felkészültségét, szaktudását. Templomi gyertyáit nemcsak belföldön, hanem a szomszédos országokban is megrendelték. Itthon mézeskalácsokkal és gyertyákkal megrakott szekéren – később autón – gyakran járt vásárokba, búcsúkba. Miután portékái iránt az érdeklődés megcsappant, az 1960-as évek elején engedélyt kapott fagylalt árusítására. 
Az Ódry-fagylalt fogalom lett, csodás kelyheiről nem is beszélve! Ő is tagja volt az Egri Katolikus Legényegyletnek. Műkedvelőként sokat szerepelt az általuk előadott színdarabokban. 
Szép énekhangja lévén, zenés darabokban is közreműködött, például az 1941-ben bemutatott Lehár Ferenc Tatárjárás című operettje előadásában. A darabban Turcsányi Ilona, Eperjesi Sándor, Pintátsik Júlia, Kaiser János, ifj. Hetesy Ferenc, Varga Sándor, Zselénszky Márta mellett ő is kitűnt kiváló játékával. Az újság tudósítása szerint Huszka Jenő Gül baba című operettjének szereplőjeként elnyerte a hallgatók tetszését férfias erejével és kifejezőkészségével. Későn nősült, 1962-ben. Felesége, Brázovics Rozália jóban-rosszban mellette állt. Szeretett nevelt fia, Nagy Miklós az egri főiskola Ének-zene Tanszékének docense volt. 

A Dobó utca elején lévő parányi üzlet ifj. Ódry Dániel életében valóságos múzeum volt. Kirakatában és fali vitrinjeiben mesterségeinek remekei voltak láthatók: gyönyörű dísz- és templomi gyertyák, csodaszép mézeskalács-figurák, tükrös szívek. 

A boltíves szép helyiség mennyezetét egy ügyes templomfestővel díszíttette ki. 1978-ban hunyt el, földi maradványait az egri Kisasszony temetőben helyezték örök nyugalomra. Ifj. Ódry Dániel munkáját tovább folytatja unokahúgának férje, Gulyás Béla gyertyaöntő mester. Az eredeti végzettsége szerint híradástechnikai szakember 1973 óta magas szinten műveli ezt a szép mesterséget. 

A hagyományos, több évszázada használatos mártásos, kézi formázású gyertyáit nemcsak hazánkban, hanem külföldön is ismerik, kedvelik. Számos helyi és országos kiállításon, mesterségbemutatón vett már részt. Egyedi, népi motívumokkal díszített színes gyertyái zsűrizett termékek. Budapesten rendezett Mesterségek ünnepén két alkalommal (2006, 2010) vehette át 

Az Év Mestere címet. Évek óta tagja a Heves Megyei Népművészeti Egyesületnek. Eger megbecsült polgára, aki 2002- től a Fertálymesteri Testületnek és a testület kórusának is tagja. Munkásságáért a város nívódíjával 2008-ban tüntették ki. A mester 2015 augusztusában búcsúzik el a budai Várban rendezendő Mesterségek Ünnepén, ahol a hazai mesterek és kézművesek színe-java vesz részt. Nyugdíjas éveire erőt, jó egészséget kívánunk! 

Szecskó Károly 

A forrás eredeti helye, EGRIMAGAZIN.HU

Megjegyzés küldése

 
Top