0
A lelkész az evangelikus köszöntéssel fogadott minket "Erős vár a mi Istenünk!", A válasz "Erős vár." Ez fogadja a látogatót a templom homlokzatán is. Itt azonnal felvilágosítást kaptunk a katolikus és a református köszöntésről is.


Hogyan is építették a templomot. A XX. sz. elején az egri református gyülekezetnek igénye lett, egy saját templomra. Garam Lajos lelkész volt a gyülekezetalapító a század elején, s a templomépítés is az ő gondolata volt. A város az egyházközségnek adományozta a a Vörösmarty és a Werbőczy utca sarkán lévő telket (ma Vörösmarty és Törvényház utca sarok), azzal, ha 5 éven belül nem épül meg a templom, akkor a telek tulajdonjoga visszaszáll a városra.

Az egyházközség gyűjteni kezdett, de csak töredéke jött össze, a pénznek, ami az új templom felépítéséhez szükséges lett volna.  A templom tervezését Sári Gyula  ingyen vállalta.

1937 nyarán más fordulatot vettek az események. Ekkor rendezték meg Budapesten a finn-ugor lelkészgyűlés, ahol az egri gyülekezetben dolgozó lelkész tolmácsolt finn származású feleségével. Itt szóba került az egriek nehéz helyzete. A helsinki egyetem tanára felvetette, hogy gyűjtést kellene szervezni Finnországban az egri gyülekezet javára.

Az egri lelkész ugyan nem nagy bizodalommal, de elindult a finn testvérekhez. Nem várt sokat a gyűjtéstől, de aztán ez mégis várakozáson felül sikerült. Így sikerült azt az összeget egybegyűjteni, amiből már tető alá lehetett hozni a templomot. 1939 szeptemberében kezdték el építeni, majd 1940 nyarán fel is szentelték.

A mellette álló paplakot a régi Csíky Sándor utcai imaház eladásával sikerült megépíteni.

A templom berendezése a mai napig egyszerű, de ez mindenhol jellemző az evangelikusokra. Míg a katolikusok a sok rajzzal, festett üvegablakkal történeteket mesélnek el, addig itt inkább az egyszerűség javára dől el minden.

Az oltár mellett két oldalon a magyar és a finn zászló áll, emlékeztetve arra mindenkit, kiknek a jelentős segítségével jött létre mindez. A falak fehérre festettek, az ablaküvegek is díszítés nélküliek. A karzaton orgona áll, amely 2002-ben készült ifj Garam Lajos segítségével. Mellett két oldalon magyar és finn jelvények.


A részletes ismertetés mellett a lelkész még beszélt az evangelikus vallás magyarországi terjedéséről, kik voltak a követői, hogyan alakult az evangelikus gyülekezetek nagysága a többi valláséhoz képest. Beszélt az egri gyülekezetről is, s nagy örömét fejezte ki, hogy e séta alkalmával milyen sokan is gyűltek össze Isten hajlékában. Örömmel venné ha a mindennapokban is megtöltenék a hívek legalább ilyen számban a templom belsejét.

Hozzáfűzte, az ember életében nagyon fontos a hit, mert "Hit nélkül nincs felemelkedés!" E szavakkal búcsúzott a látogatóktól a lelkész. Valamennyire én is osztozom ebben, holott nem mondhatom magamat vallásosnak. A hitnek nem feltétlenül kell az Istenhez kötődni, szerintem elég, ha hisszük, hogy van egy felsőbb hatalom(ezt lehet akár Istennek is nevezni), ami valamilyen módon képes irányítani a tetteket, cselekedeteinket. De mindenképpen valami jó felé irányuljon, akkor nem lehet semmi hiba.

Ezt ugyan nem látjuk mindig megvalósulni, mert mai világunkban sajnos a gonoszság eléggé eluralkodott. Azonban bízzunk abban, hogy lesz még egy jobb és szebb világ, amit közös erővel képesek leszünk megteremteni.
fotó: Vámossy Béla

forrás: utazasadelid.blogspot.hu

Megjegyzés küldése

 
Top