0

Eger városának — tagadhatatlanul — egyik legértékesebb ^ természeti kincse: a föld mélyéből előtör őradioaktív hé ­ vize. Az egri gyógyfürdő vizének és a vízzel előtörő gázoknak rádiumemenációt-tartalma 119,55 Eman. Ez a magas radon ­ tartalom biztosítja az egri gyógyfürdő részér e a kellő terápia i jelentőséget.* Az egri források meleg vizének igénybevétel e gyógycélokra — közel öt esztendeig tart ó levéltári kutatásom szerint —• több min t félezer esztendő s múltra tekinthet vissza!

Ügy hisszük, hogy amikor egészségügyi és tanácsi szerveink végre foglalkoznak az értéke s gyógyvíz korszer ű terápia i hasznosításának kiépítésével, érdeme s lesz az egri gyógyvíz , a gyógyfürdő , valamin t az egri fürdőkultúra múltjával megismerkedni, annál is inkább , mert mikén t cseppben benne van a tenger, úgy Eger balneológia i múltja is a magyarországi fürdő k történeté t tükrözi.

a teljes tartalmat, megtekintheted ITT (PDF)

fotó: H. Szabó Sándor

 Írta: SUGÁR ISTVÁN (Eger)

Megjegyzés küldése

 
Top