0

Az Eger Sikeréért Egyesület ösztöndíj pályázatot hirdet az „Eger Sikeréért Egyesület ösztöndíjasa 2017” cím elnyerésére. A pályázat célja, hogy 3-4 fő egri, szociálisan rászoruló, tehetséges, kimagasló tanulmányi átlaggal rendelkező középiskolai tanuló, havi maximum 20.000 Ft ösztöndíjban részesüljön a 2016/17-es tanévben 10 hónapon keresztül.

Pályázatot nyújthat be az az egri középiskolai tanuló, aki megfelel az alábbi feltételek
mindegyikének:
- egri állandó lakcímmel rendelkezik;
- egri gimnázium, szakközépiskola (szakiskolai képzésben résztvevő jelentkezését nem
tudjuk elfogadni) tanulója;
- legalább 4,5 tanulmányi átlaggal rendelkezik az utolsó két lezárt félévben;
- legalább a 3. tanévét kezdi meg középiskolai tanulóként (középiskolai tanulmányainak
utolsó két évének valamelyikét folytatja). Annak a tanulónak, aki utolsó éves az
ösztöndíj 5 hónapra szól (a középfokú tanulmányai végéig);
- aki szociálisan rászorul (a mellékletben megfogalmazottak alapján ezt igazolni tudja).

A pályázatnál előnyt jelent:
- kiemelkedő tudományos-, sport-, művészeti- vagy közéleti tevékenység;
- megszerzett nyelvvizsga/nyelvvizsgák.

A pályázathoz szükséges:
- egy motivációs levél (rövid bemutatkozás, a tanuló milyen továbbtanulási/tanulási
tevékenységet szeretne folytatni a jövőben, egyéb iskolán kívüli órán való részvételt
tervez-e, szakköri (pl.: fakultáció, műhely munka) munka, stb. , maximum 2 (A/4) oldal
terjedelemben, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, sorkizárt
formátumban), a motivációs levél tartalmazza a sikeres pályázat esetén járó ösztöndíj
felhasználásának tervét is;
- egy osztályfőnöki ajánlólevél (a tanuló egyéni képességeire, családi hátterének rövid
bemutatására összpontosít, maximumim 1 (A/4) oldal terjedelemben, Times New
Roman betűtipus, 12-es betűméret, sorkizárt);

A pályázat kötelező mellékletei:
- lakcímigazoló kártya másolata;
- tanulmányi átlagot igazoló dokumentumok eredetivel megegyező másolata;
- szociális rászorultságot igazoló dokumentumok (1. sz. melléklet szerint);
- meglévő nyelvvizsga esetén a bizonyítvány másolata;
- tudományos, sport-, művészeti vagy közéleti tevékenységről szóló́ egyéb igazolás.


videó: TV Eger

forrás: radioeger.hu

Megjegyzés küldése

 
Top