0

Közismert, hogy a Líceum oktatási intézménynek készült, de az már talán kevésbé, hogy az idők során mi minden más volt, illetve mennyi minden történt benne.

Ezek közül következik most néhány Kiss Péter, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkatársának tollából.

Az épületben állandó jelleggel voltak lakások. Már a tervezéskor 12 paptanár és az igazgató, valamint inasaik részére kellett erről gondoskodni a könyvtáros lakásával együtt. Az idők során hosszabb-rövidebb ideig itt lakott több utcanévadó is, például Kandra Kabos, Bartalos Gyula, dr. Nagy János.

A Helytartótanács 1809. augusztus 10-én kelt rendeletével katonai kórház céljára lefoglalta a Líceumot. Egy küldöttség 1809. szeptember 16-án szemrevételezte az épületet és megállapította, hogy télen ezer, nyáron 1200 beteg katona befogadására alkalmas. A főszékesegyház építésének ideje alatt a Líceumban kapott helyet Marco Casagrande műhelye. Az az adat 1836-ból maradt fenn, amely szerint „a vármegyei fegyvergyűjtemény is … egy nagytermet foglal el” az épületben.

A Líceumban hangversenyeket is tartottak. Ezek egyike 1840. július 26-án volt, azon a hallgatóság soraiban ott ült Pyrker János László érsek és a kassai megyés püspök is. Előbb magyar, majd osztrák katonai kórház működött benne 1849-ben. Mooser Lajos 1863-ban telepedett le a városban, akinek a Líceumban volt orgonaépítő műhelye. Egyebek között ő építette a főszékesegyház 1864 őszére elkészült orgonáját is. Kassai Vidor az 1860-ban történtek között említi meg emlékezéseiben, hogy „lakott akkor Egerben egy Moser vagy Moozer nevű, szép hosszú, fehér szakállú salzburgi német orgonakészítő. Ekkor a székesegyház orgonáját építette és a Líceumban volt műhelye. Magyarul nem tudott, de magyar ruhában járt ő is, szerette az egri bort és járta a magyar csárdást. Gyönyörű víg öregúr volt.”

Az épületben 1877. augusztus 15-től „ipar-, mű- és terménykiállítás” volt. „A kiállítás folyamán azon eredeti ötlete támadt néhány galambkedvelő polgártársunknak, hogy a kiállítás érdekének emelésére galambkiállítást rendeznek… Érdekes és mulatságos jelenet volt tegnapelőtt és tegnap a délesti órákban a kiállított galambok egyszerre történt felbocsátása, melyek impozáns csapatban sokáig keringettek a lyceum épület fölött, mig végre lassankint eloszlottak.”

Fotó: Fortepan

bővebben a cikk eredeti helyén olvashatsz: HEOL.HU

Megjegyzés küldése

 
Top