0

Írói pályája nehezen indult, mivel stílusa, eredetisége elütött korának megszokott normáitól, ezért a szerkesztők az írásaiból sok részt egyszerűen kihúztak.

1874-ben jelent meg első önálló műve, az „Elbeszélések”, két kötetben, de nem kapott komolyabb figyelmet. Pár évig különböző napilapoknál dolgozott, azonban sikertelensége miatt elkeseredve, 1878-ban Szegedre ment, és a Szegedi Naplónál helyezkedett el, újságíróként.

Ott aratta első írói sikereit: az 1879-es szegedi nagy árvíz és az ezután következő királyi biztosi korszak hálás témákkal szolgált neki. Karcolataiban a biztosi tanácsot csipkedte, s megörökítette Tisza Lajos és munkatársainak alakját.

2018. január 16. 14:00  

Felsővárosi Fiókkönyvtár, Eger 3300, Kallómalom utca 88.

Programfelelős: Kunráth Ágnes könyvtáros, (36)788-175

Buttler-ház 

Az Eger-patak mellett, a Kossuth úton található a gróf Buttler család által építtetett Buttler-ház. Az épület majdnem az egész 18. században a családnak adott otthont, később a Keglevich család tulajdonába került, majd a város püspökei lakták.

A család történetének irodalmi kötődése, hogy Buttler János házassági bonyodalmai megjelennek Mikszáth Kálmán Különös házasság című regényében. Az épület ma kiállításoknak és múzeumnak ad otthont.

Forrás: wikipedia.org

Megjegyzés küldése

 
Top