0

Nevét az 1930-as években e várrészben kialakított vendéglőről és borozóról kapta. A vendéglő a vár földalatti folyosóinak kijárata mellett állt, s amikor a turisták feljöttek a felszínre, itt a Törökkertben az egri bortól kissé „megfiatalodva” búcsúzhattak el a vártól.

A várnak ezt a részét valóban a törökök építették a második török ostrom után. 1596-ban, amikor elfoglalták Eger várát és 91 évig birtokolták azt, a környéket is a Hódoltság részévé tették, Eger vára török közigazgatási, adóztatási központ, egy vilajet székhelye lett.

Eger vára ostromának második hetében a törökök egy földalatti aknát robbantottak fel a belsővár DK-i fülesbástyájának orránál (a DK-i fülesbástya Ottavio Baldigara olasz hadiépítész műve, az új erőd szerves részeként készült 1572-1577 között). Az 1596-os robbanás következtében a várfalalap megroppant, majd ezt követően a bástya déli homlokfala 39 m hosszan ledőlt.

A vár átadása után a törökök első dolga volt a várfalon keletkezett hatalmas törés gyors kijavítása. Mivel az eredeti alap igen erősen megsérült, a várfalhiány elé egy kisméretű bástyát, a közeli alsó kapu védelmére egy kapuvédő bástyát, egy barbakánt építettek. A vár föld alatti titkos folyosóiból e török bástyába egy lépcsős feljárót is készítettek, melyet török lépcsőnek nevezünk. Jelentős részletei még a megépült védőműnek a viszonylag jó állapotban megmaradt török kori lőrések, amelyek jelentősen különböznek a vár többi lőrés típusától. A bástyából egy boltozott lépcsőházon keresztül az egri vár déli alsó kapujához juthatunk.

A török bástya belsejében átlósan halad a földtöltés alatt a leomlott várfalszakasz, melynek megroppant alapjában az aknafigyelő folyosó megrepedt boltozatával viszonylag ép állapotban, részben földdel feltöltve maradt az utókorra.

A folyosó további szakaszait már az 1980-as években feltártuk, így összeköthető az alsó kapun túli szakaszokkal az a föld alatti út, amely a mai jegypénztár közelében egy rejtekkapun át a felszínre vezethető. Az 1934-ig feltárt föld alatti aknafigyelő folyosók a robbanás helyszínétől számítva közel 150 m-rel hosszabban bővíthetők és helyreállíthatók lehetnek. Az érdeklődő közönség előtt egy eddig ismeretlen, új szakasz tárulna fel

Említést kell tennünk a török bástya keleti várfaláról is. Ez a szakasz nem a törökök műve, hanem a Baldigara építtette délkeleti fülesbástya keleti homlokfalának robbanás utáni maradványa, valamint a várhoz itt kapcsolódó későbbi városfal becsatlakozó végfala. Belülről a Baldigara-féle belső támpillérek maradványai, közöttük pedig két török kori lőrés található.

Kívülről a városfal köpenyfalán is megvoltak e lőrések, egykori ábrázolásokon jól láthatók, ma azonban elfalazottan nem érzékelhetők. A bástya belsejében a régészeti kutatások során több szelvényt nyitottunk, sírokat tártunk fel, majd később az alapfalkutatásokhoz kutatóaknákat ásattunk, így ma már a bástya belső tere régészetileg feltártnak tekinthető. A bástya külső falai mentén az alapfeltáró aknákat régészetileg ellenőriztük, dokumentáltuk.

A várárokban feltárt „vizesfolyosó” déli végét a HTÉV egri vári csoportja régészeti felügyelet mellett bekötötte a Dobó utcai csatornákba, így itt ma már a föld alatti vizek nem veszélyeztetik a bástyafalakat. A bástya belsejében az északi, magasabb várfalak mind korábbi külsővári építmények, melyek körül az eredeti 15-16. századi külső terepszintek ma, mint egy a várfalakat kísérő töltés mutatkoznak. A falak két részből állnak, egy 15. századi belső, és egy Baldigara-kori 16. század második feléből származó külső köpenyfallal együtt mutatkoznak.

E terepszint eróziójának megakadályozására készült a Törökkert első rendezési tervéhez, a Turisztikai Fejlesztési Projekthez, az az új épület, amely a földmű megóvását, további pusztulását megállítaná. Sajnos a tervből később ki kellett vennünk az építményt, s maradt a fülesbástya déli falsíkjának helyreállítási terve. Mindkét tervet megtekinthetik honlapunkon.

2012. december 31. Kárpáti János

Forrás: www.egervar2020.hu

Megjegyzés küldése

 
Top