0

A jelenlegi ismereteink szerint először 1882-ben került szóba, hogy Egerben szobrot állítanak az 1552-es ostrom várvédő kapitányának, Dobó Istvánnak. 

Érdekes módon mindez egy felvidéki katonatiszt, a Lőcséről 1881-ben Egerbe vezényelt Balogh János m. kir. főhadnagy történelmi érdeklő- désének, régészeti ambícióinak köszönhető, aki a vár területén még ásatásokat is végzett. Abban az évben jelent meg az Egervár története című munkája.

Ezt követően, 1882 szeptemberében fordult a városi képviselőtestülethez, hogy „az Eszterházy téren Dobó emlékére egy szobor felállítását hozza javaslatba.” Novemberben megszületett a testület elvi hozzájárulása, hozzá is kezdtek a szoborbizottság szervezéséhez, Csiky Sándor elnöklete alatt.

A korabeli sajtó is megírta, „Balogh János honvéd főhadnagy Eger vár történetéről írt munkájából 250 példányt oly feltétel alatt ajánl fel a városnak, hogy e példányok jövedelme (mely 300 ftot képvisel) Eger hős védőjének, Dobó Istvánnak, Egerben emelendő emlékoszlop költségeire fordíttassék.” Az 1883. április 1-jén kelt városi határozat már 60 tagú szoborbizottságot említ.

A későbbi eseményeket ismerve tudjuk, hogy ebből a kezdeményezésből nem lett semmi…

- bővebben a EGRI MAGAZIN 2014-ben megjelent különszámban olvashatsz - egrimagazin.hu

Megjegyzés küldése

 
Top